HCMC - CT Plaza

HCMC - CT Plaza

Tầng 10, CT Plaza, - 60A Trường Sơn Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- Tel: 08 6297 1981
- Fax: 08 6297 1970

Liên hệ với chúng tôi